Termin wydawania paczek żywnościowych

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Informujemy, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 8.30 do 13.00 w dniach 6-7 czerwca 2023 r. Prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek w w/w terminach z dowodem osobistym.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w z związku z sytuacją na rynku gazu będzie realizował zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku VAT dla gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie […]

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny Wniosek o dodatek elektryczny należy złożyć w terminie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 1 lutego 2023 roku. Aby otrzymać dodatek elektryczny, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki: Beneficjentem może być każde gospodarstwo domowe, którego podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd – pompa ciepła, bojler lub piec akumulacyjny. Niezbędne jest uzyskanie […]