Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach uprzejmie informuje,że od 20 listopada 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. będą wydawane skierowania osobom uprawnionym do pomocy w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023. Do pomocy żywnościowej … Czytaj więcej.

Informacja – 27.10.2023 GOPS nieczynny.

INFORMUJEMY ŻE W PIĄTEK 27 PAŹDZIERNIKA 2023 R. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDZIE NIECZYNNY Z POWODU WYZNACZENIA DODATKOWEGO DNIA WOLNEGO W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA WYPADAJĄCYM W SOBOTĘ, ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM 28/2023 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁABUNIACH Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2023 R.   Do pobrania – Zarządzenie Nr 28/2023 Kierownika … Czytaj więcej.

Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. (Dz.U. 2023 r . poz. 1429) o świadczeniu wspierającym uprzejmie informujemy, że w/w ustawa zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez: wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia … Czytaj więcej.

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024

INFORMACJA Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024 Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łabunie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 w terminie: – od 1 do 15 września 2023 r. – do 15 października 2023 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów … Czytaj więcej.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że Ministerstwo Rodzinyi Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. Gmina Łabunie zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację tego zadania,w związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w … Czytaj więcej.

Zapraszamy mieszkańców gminy Łabunie na spotkanie informacyjne dotyczące programów: “Mój prąd”, “Czyste powietrze” i “Agroenergia”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 29 czerwca o godz. 10.00 w Domu Kultury w Łabuniach. Adresowane jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz osób prowadzących działalność rolniczą. Będzie dotyczyć założeń poszczególnych programów oraz sposobu aplikowania o środki finansowe. Spotkanie poprowadzą doradcy energetyczni z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Wydarzenie organizuje: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przy współpracy z … Czytaj więcej.