Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny Wniosek o dodatek elektryczny należy złożyć w terminie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 1 lutego 2023 roku. Aby otrzymać dodatek elektryczny, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki: Beneficjentem może być każde gospodarstwo domowe, którego podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd – pompa ciepła, bojler lub piec akumulacyjny. Niezbędne jest uzyskanie […]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus Pomoc żywnościową mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące sięw trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawyo pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1.707,20 zł w przypadku […]

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r. Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznejw 2023 r. dotyczą m. in. ochrony rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w […]

Informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przyznającej dodatkowe uprawnienia posiadaczom Karty Dużej Rodziny, odbiorca uprawniony do stosowania wobec niego limitu […]

Termin wydawania paczek żywnościowych

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 13.00 w dniach 12-13 września 2022 r. (poniedziałek – wtorek). Prosimy o zgłaszanie się po […]

INFORMACJA Stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023 Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łabunie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 w terminie: – od 1 do 15 września 2022 r. – w przypadku uczniów i słuchaczy szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach […]

Relacja z lokalnej kampanii społecznej propagującej prawidłowe relacje w rodzinach.

28 sierpnia 2022 r. Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach zorganizował we współpracy z GOPS, UG i GKRPA Łabunie lokalną kampanię społeczną propagującą prawidłowe relacje w rodzinach. Przedsięwzięcie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy, brały w nim udział całe rodziny. Celem w/w wydarzenia było propagowanie prawidłowych relacji w rodzinie oraz promowanie aktywnych form […]