Termin wydawania paczek żywnościowych

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 13.00 w dniach 12-13 września 2022 r. (poniedziałek – wtorek). Prosimy o zgłaszanie się po […]

INFORMACJA Stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023 Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łabunie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 w terminie: – od 1 do 15 września 2022 r. – w przypadku uczniów i słuchaczy szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach […]

Relacja z lokalnej kampanii społecznej propagującej prawidłowe relacje w rodzinach.

28 sierpnia 2022 r. Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach zorganizował we współpracy z GOPS, UG i GKRPA Łabunie lokalną kampanię społeczną propagującą prawidłowe relacje w rodzinach. Przedsięwzięcie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy, brały w nim udział całe rodziny. Celem w/w wydarzenia było propagowanie prawidłowych relacji w rodzinie oraz promowanie aktywnych form […]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Asystenta rodziny

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta rodziny została wybrana Pani Roksana Tymosz – Rzeszutek z Zamościa. Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje zawodowe stanowiące rękojmię właściwego wykonywania przyszłych obowiązków. Łabunie, 01.08.2022 r. Kierownik Gminnego Ośrodka […]

Informacja

Od 29 czerwca  do odwołania z powodu upałów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach będzie czynny w godzinach od 7:00 do 13:30. Decyzję o skróceniu czasu pracy podjął Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze […]