Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gmina Łabunie przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego otrzymanychz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Okres realizacji Programu na terenie Gminy Łabunie Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2024 roku Kwota dofinansowania 68 544,00 […]

Spotkanie edukacyjne i informacyjne pod hasłem „Stop Przemocy”

W dniu 29.02.2024 r. o godz. 10.00 w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Bródku odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne i informacyjne pod hasłem „Stop Przemocy” zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach. Celem niniejszego spotkania było inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej oraz rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobachi możliwościach udzielenia pomocy […]

Stop Przemocy

W dniu 22.02.2024 r. w Świetlicy KGW w Łabuniach odbyło się spotkanie edukacyjne i informacyjne pod hasłem „Stop Przemocy” zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach.Celem niniejszego spotkania było inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej oraz rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym osobom doznającym […]

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Łabunie przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego otrzymanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Okres realizacji Programu na terenie Gminy Łabunie Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2024 roku Kwota dofinansowania 498 117 zł Wartość projektu 498 117 […]

Zaproszenie na kampanię społeczną „STOP PRZEMOCY”

Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach oraz Wójt Gminy Łabunie zaprasza mieszkańców Gminy Łabunie w dniu 22.02.2024 r. o godzinie 10.00 do świetlicy KGW w Łabuniach, na spotkanie edukacyjne i informacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy domowej. Serdecznie zapraszamy!