Zaproszenie na kampanię społeczną „STOP PRZEMOCY”

Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach oraz Wójt Gminy Łabunie zaprasza mieszkańców Gminy Łabunie w dniu 22.02.2024 r. o godzinie 10.00 do świetlicy KGW w Łabuniach, na spotkanie edukacyjne i informacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy domowej.

Serdecznie zapraszamy!