Stop Przemocy

W dniu 22.02.2024 r. w Świetlicy KGW w Łabuniach odbyło się spotkanie edukacyjne i informacyjne pod hasłem „Stop Przemocy” zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach.
Celem niniejszego spotkania było inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej oraz rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym osobom doznającym przemocy domowej.

Last Modified on 25 lutego 2024
this article Stop Przemocy