Instrukcja obsługi

Aby można było korzystać z zasobów internetowych GOPS Łabunie należy zaakceptować politykę plików cookies. Bez jej akceptacji strona nie będzie działała prawidłowo.

Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w klauzuli „RODO – obowiązek informacyjny”

Obsługa strony internetowej GOPS Łabunie odbywa się poprzez wybranie z menu umieszczonego w górnej części strony interesującego zagadnienia.

Po najechaniu kursorem myszy na pozycję menu, tam gdzie jest to przewidziane automatycznie rozwinie się submenu – czyli podmenu zawierające szczegółowe informacje dotyczące wskazanego tematu.

Dostęp do informacji zawartej w submenu lub jeżeli go brak – w menu głównym odbywa się przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy lub naciśnięcie przycisku Enter na klawiaturze.
Dostępna treść zostanie wyświetlona poniżej zdjęcia przedstawiającego  budynek GOPS. 

Osoby niedowidzące i słabowidzące

Na wysokości menu głównego w lewej części ekranu znajduje się ikona przedstawiająca niebieski znak z piktogramem osoby na wózku inwalidzkim. Służy ona do rozwinięcia dodatkowej funkcjonalności skierowanej dla osób niedowidzących lub słabo widzących.

 

Menu pozwala nam na:

  • Zmniejszenie lub zwiększenie tekstu na stronie internetowej
  • Zamianę zawartości barwnej na skalę szarości
  • Wprowadzenie strony w wysoki kontrast wyświetlania lub kontrast odwrotny. Tryby te dostępne są ze zredukowaną ilością grafiki.
  • Jasne tło
  • Podkreślone, dobrze widoczne linki
  • Bardziej czytelną czcionkę tytułową
  • Przycisk reset powodujący przywrócenie ustawień domyślnych strony.

Ustawienia zapamiętywane są automatycznie na czas 6 godzin. Po tym okresie strona przechodzi w tryb domyślny.

W dolnej części strony umiejscowione jest skrócone menu, pozwalające na szybką orientację się w organizacji strony internetowej.

Strona posiada linki do serwisów zewnętrznych takich jak: BIP GOPS Łabunie, które otwierają się w kolejnych oknach przeglądarki internetowej.

Komentowanie informacji na stronie zostało wyłączone. Użytkownik nie może się zalogować do strony GOPS Łabunie, ani utworzyć na niej swojego konta.

Strona nie przechowuje informacji o użytkownikach serwisu.

Tylko administratorzy i edytorzy powołani przez Kierownika GOPS maja prawo umieszczać informacje autoryzowane przez pracowników GOPS Łabunie.