Zarządzenie Kierownika GOPS w Łabuniach dotyczące dni wolnych od pracy 24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022r.

W związku z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach z dnia 15 grudnia 2021 r. nr 20/2021 informujemy, że 24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach będzie nieczynny. Dni wolne od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach zarządzono na podstawie § 6 ust. 1 Statutu […]

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu “Czyste Powietrze”

Na terenie naszej gminy na podstawie porozumienia zawartego między Wójtem Gminy Łabunie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie rozpoczął swoją działalność Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu “Czyste Powietrze”. “Czyste powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej […]