Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Łabunie przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego otrzymanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Okres realizacji Programu na terenie Gminy Łabunie Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2024 roku Kwota dofinansowania 498 117 zł Wartość projektu 498 117 […]

Zaproszenie na kampanię społeczną „STOP PRZEMOCY”

Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach oraz Wójt Gminy Łabunie zaprasza mieszkańców Gminy Łabunie w dniu 22.02.2024 r. o godzinie 10.00 do świetlicy KGW w Łabuniach, na spotkanie edukacyjne i informacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy domowej. Serdecznie zapraszamy!

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach uprzejmie informuje,że od 20 listopada 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. będą wydawane skierowania osobom uprawnionym do pomocy w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023. Do pomocy żywnościowej […]

Informacja – 27.10.2023 GOPS nieczynny.

INFORMUJEMY ŻE W PIĄTEK 27 PAŹDZIERNIKA 2023 R. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDZIE NIECZYNNY Z POWODU WYZNACZENIA DODATKOWEGO DNIA WOLNEGO W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA WYPADAJĄCYM W SOBOTĘ, ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM 28/2023 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁABUNIACH Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2023 R.   Do pobrania – Zarządzenie Nr 28/2023 Kierownika […]

Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. (Dz.U. 2023 r . poz. 1429) o świadczeniu wspierającym uprzejmie informujemy, że w/w ustawa zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez: wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia […]

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024

INFORMACJA Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024 Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łabunie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 w terminie: – od 1 do 15 września 2023 r. – do 15 października 2023 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów […]