Spotkanie edukacyjne i informacyjne pod hasłem „Stop Przemocy”

W dniu 29.02.2024 r. o godz. 10.00 w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Bródku odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne i informacyjne pod hasłem „Stop Przemocy” zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach.

Celem niniejszego spotkania było inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej oraz rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym osobom doznającym przemocy domowej.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy i pracownicy COM.
W postaci prezentacji poruszone zostały następujące zagadnienia:

– czym jest przemoc?

– przemoc w rozumieniu prawa,

– przemoc w ujęciu psychologicznym,

– charakterystyka przemocy,

– agresja i konflikt a przemoc – jak odróżnić te pojęcia?

– jakie są rodzaje przemocy?

– kto najczęściej stosuje przemoc?

– skąd bierze się przemoc?

– jak pomóc osobie doświadczającej przemocy?

– gdzie szukać wsparcia dla osób doświadczających przemocy?

Na zakończenie spotkania odbyła się pogadanka, podczas której uczestnicy COM w Bródku mieli możliwość zadawania pytań dotyczących zjawiska przemocy.