Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024

INFORMACJA Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024 Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łabunie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 w terminie: – od 1 do 15 września 2023 r. – do 15 października 2023 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów […]

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że Ministerstwo Rodzinyi Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. Gmina Łabunie zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację tego zadania,w związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w […]

Zapraszamy mieszkańców gminy Łabunie na spotkanie informacyjne dotyczące programów: “Mój prąd”, “Czyste powietrze” i “Agroenergia”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 29 czerwca o godz. 10.00 w Domu Kultury w Łabuniach. Adresowane jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz osób prowadzących działalność rolniczą. Będzie dotyczyć założeń poszczególnych programów oraz sposobu aplikowania o środki finansowe. Spotkanie poprowadzą doradcy energetyczni z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Wydarzenie organizuje: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przy współpracy z […]

Termin wydawania paczek żywnościowych

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Informujemy, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 8.30 do 13.00 w dniach 6-7 czerwca 2023 r. Prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek w w/w terminach z dowodem osobistym.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w z związku z sytuacją na rynku gazu będzie realizował zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku VAT dla gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie […]