Termin wydawania paczek żywnościowych

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Informujemy, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 8.30 do 13.00 w dniach 6-7 czerwca 2023 r.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek w w/w terminach z dowodem osobistym.