Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny

Wniosek o dodatek elektryczny należy złożyć w terminie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia

1 lutego 2023 roku.

Aby otrzymać dodatek elektryczny, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki:

  • Beneficjentem może być każde gospodarstwo domowe, którego podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd – pompa ciepła, bojler lub piec akumulacyjny.

  • Niezbędne jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Kto nie otrzyma dodatku elektrycznego?

Dopłaty do ogrzewania prądem nie otrzymają gospodarstwa, które:

  • korzystają z fotowoltaiki,

  • mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek węglowy lub do innych źródeł ciepła.

Brane będą pod uwagę zgłoszenia lub wpisy do CEEB dokonane do 11 sierpnia 2022 r. Późniejsza data może być zaakceptowana tylko wówczas, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości zgłaszane jest po raz pierwszy

  • 1000 zł – otrzymają osoby, które do ogrzewania domu wykorzystują urządzenia na prąd pompy ciepła, bojlery, piece akumulacyjne,

  • 1500 zł – gdy roczne zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym w 2021 roku wyniosło ponad 5 MWh.

Jak złożyć wniosek?

  1. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach, ul. Orzechowa 10, 22-437 Łabunie w godzinach od 7:00 do 14:00.

  2. Za pośrednictwem portalu e-PUAP,

Więcej informacji:   https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny

 

 

.