Stypendium szkolne 2021/2022

INFORMACJA

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łabunie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 w terminie:

od 1 do 15 września 2021 r. – w przypadku uczniów i słuchaczy szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

do 15 października 2021 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

do 15 lutego 2022 r. w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego.