Terminy wydawania paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 8.30 do 15.00 w dniach 11 – 12 marca 2020 r.

    Prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek w w/w terminach z dowodem osobistym.

    Skip to content