Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach uprzejmie informuje,
że od
20 listopada 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. będą wydawane skierowania osobom uprawnionym do pomocy w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Do pomocy żywnościowej uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 1.823,60 zł i dla osoby w rodzinie 1.410,00 zł oraz spełnienie przynajmniej jednej z przesłanek, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Warunkiem otrzymania skierowania jest wypełnienie oświadczenia kwalifikującego do otrzymywania powyższej pomocy w celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej osoby ubiegającej się o ww. pomoc.

Żywność będzie wydawana przez Polski Czerwony Krzyż (PCK) Oddział
w Zamościu ul. Świętego Piątka 24, 22-400 Zamość.

Osoby, zainteresowane otrzymywaniem pomocy w formie żywności proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w
Łabuniach, ul. Orzechowa 10, w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek
od 7:
00 do 15:00, tel: 84 61 130 08.