Informacja – 27.10.2023 GOPS nieczynny.

INFORMUJEMY ŻE W PIĄTEK 27 PAŹDZIERNIKA 2023 R. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDZIE NIECZYNNY

Z POWODU WYZNACZENIA DODATKOWEGO DNIA WOLNEGO W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA WYPADAJĄCYM W SOBOTĘ,

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM 28/2023 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁABUNIACH Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

 

Do pobrania – Zarządzenie Nr 28/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach z dnia 23 października 2023 r.

 

.