Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024

INFORMACJA

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łabunie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 w terminie:

od 1 do 15 września 2023 r.

do 15 października 2023 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

Wnioski przyjmujemy codziennie w godzinach od 7:00 do 14:00.