Informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przyznającej dodatkowe uprawnienia posiadaczom Karty Dużej Rodziny, odbiorca uprawniony do stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh powinien złożyć stosowne oświadczenie w spółce energetycznej,
w której gospodarstwo się rozlicza, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Każdy obywatel, któremu przyznano prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, może korzystać także z uprawnień za pośrednictwem aplikacji mObywtel.