Komunikat o ogłoszeniu programu „Opieka wytchnieniowa”

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021r którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt osoby zainteresowane świadczeniem usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 lub pod nr telefonu: 84 611 30 08 w terminie od dnia 11.12.2020r do dnia 23.12.2020r.