Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 lipca przez portal Emp@tia, ePUAP lub bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia wnioski można składać papierowo w gminie na terenie której mieszkamy.

Wnioski wraz z załącznikami będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach oraz znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl