#GaszynChallange

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach dziękuje za nominację Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sitnie.

Przyjęliśmy wyzwanie i przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji #GaszynChallange.

Zebrana kwota zasiliła zbiórkę na rzecz Tosi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrego serca do udziału w akcji niesienia pomocy dzieciom potrzebującym wsparcia.

Link do zbiórki dla Tosi:

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengetosia?fbclid=IwAR3MvnxtN2jBk2elXxTr_V7zx4m9njslRqP40jiNG3H4b59ZPtV1LccunHw