INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Pracownika socjalnego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Pracownika socjalnego została wybrana Pani Ewa Michnowicz zam. Zamość.

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje zawodowe stanowiące rękojmię właściwego wykonywania przyszłych obowiązków.

Łabunie, 12.06.2024 r.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łabuniach

Anna Syska