INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Asystenta rodziny

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta rodziny została wybrana Pani Roksana Tymosz – Rzeszutek z Zamościa.

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje zawodowe stanowiące rękojmię właściwego wykonywania przyszłych obowiązków.

Łabunie, 01.08.2022 r.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łabuniach

Anna Syska