Termin wydawania paczek żywnościowych

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 13.00 w dniach 22-23 lutego 2022 r. (wtorek – środa).

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek w w/w terminach z dowodem osobistym.

Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-COV-2 prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.