Informacja o godzinach pracy GOPS

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje,

    że w piątek, 31 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

    będzie czynny do godz. 13:00.

    Skip to content