Informacja o godzinach pracy GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje,

że w piątek, 31 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

będzie czynny do godz. 13:00.