Zarządzenie Kierownika GOPS w Łabuniach dotyczące dni wolnych od pracy 24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022r.

W związku z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach z dnia 15 grudnia 2021 r. nr 20/2021 informujemy, że 24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach będzie nieczynny.

Dni wolne od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach zarządzono na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach oraz art. 130 § 2 ustawy Kodeks Pracy:

  • dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota),
  • dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2021 r. (sobota).
Zarzadzenie-dni-wolne