Termin wydawania paczek żywnościowych

    w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 13.00 w dniach 12-13 kwietnia 2021 r. (poniedziałek – wtorek).

    Prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek w w/w terminach z dowodem osobistym.

    Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-COV-2 prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

    Skip to content