Informacja o wnioskach 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 lutego 2021 r. przez portal Emp@tia, ePUAP lub bankowość elektroniczną.

Od 1 kwietnia 2021 r. wnioski można składać papierowo w gminie na terenie której mieszkamy.

Wnioski wraz z załącznikami będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach oraz znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl