Zapraszamy mieszkańców gminy do włączenia się do ogólnopolskiej akcji MY +

Zapraszamy Państwa do włączenia się do ogólnopolskiej akcji My +.

Akcja polega na pomocy seniorom w postaci przekazania im wypełnionego plakatu akcji MY + (/link do pobrania plakatu poniżej/).

Na plakacie wpisujemy kontakt osoby chętnej do świadczenia pomocy sąsiedzkiej oraz do ośrodka pomocy społecznej.

Co każdy mieszkaniec Naszej gminy może zrobić, aby pomóc?

pobrać i wydrukować plakat „Akcja My +” ze strony https://abcsenior.com/wp-content/uploads/2020/10/202010_My-plus_OK.pdf, jeśli nie otrzymał papierowej wersji

wypełnić plakat,

przekazać go wybranej po sąsiedzku osobie starszej,

Hasło kampanii MY + to „Bądź bliskim osoby starszej z sąsiedztwa”

Wszyscy wiemy, że osoby starsze teraz szczególnie potrzebują wsparcia, uwagi i realnej pomocy, dlatego nikt nie pomoże skuteczniej osobom starszym niż osoby z bliskiego otoczenia. Celem akcji jest sąsiedzka pomoc seniorom w tym szczególnie trudnym dla nich czasie.

Zachęcamy do włączenia się do akcji MY +.

Dane kontaktowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach
ul. Orzechowa 10
22-437 Łabunie
tel. 84 61 130 08
e-mail: gops-labunie@wp.pl

202010_My-plus_OK