Informacja

Na podstawie § 1 pkt 6) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931) od 3 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r. wszystkie urzędy i jednostki organizacyjne administracji państwowej i samorządowej przechodzą na pracę zdalną.

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw najpilniejszych, których załatwienie w sposób zdalny nie jest możliwe.

W każdej pilnej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny tel. 84 611-30-08.

Wszystkie pozostałe sprawy można załatwiać poprzez skrzynkę podawczą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gops-labunie @wp.pl