Informator dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. 

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 zgodnie z pkt 3.1.3 ww. Programu, przedstawiamy zaktualizowany informator baz teleadresowych podmiotów oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu zamojskiego, świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. 
baza-teleadresowa