Wsparcie psychologiczne dla osób poddanych kwarantannie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach

informuje, że osoby poddane kwarantannie mogą uzyskać wsparcie psychologiczne pod numerami telefonów:

84 687 29 58 OIK Szczebrzeszyn

517 403 119 PCPR Zamość

od 14.00 do 19.00

510 249 920 całodobowo

Dodatkowo całodobowo wsparcia psychologicznego udzielają specjaliści WOT infolinia 800-100-102