Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

  INFORMACJA

  Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

  Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łabunie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 pokój nr 4

  od 2 do 16 września 2019 r. – w przypadku uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. do 15 października 2019 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

  do 15 lutego 2020 r. w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego.

  Skip to content