Karta Dużej Rodziny – ważna zmiana od 1 stycznia 2019 r.

  Dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.). Od tego dnia Karta Dużej Rodziny przysługuje nie tylko członkom rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzicom i małżonkom rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

  Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

  Szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać pod numerem telefonu: 84 61 130 08 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach).

  Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: Akapit

  https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

  Skip to content