Informacje o projekcie “Aktywni od zaraz!”

  Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni od zaraz!”, który skierowany jest do osób wykluczonych (w tym dotknięte ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 25-ciu gmin woj. lubelskiego, w tym w szczególności:

  Osoby pozostające bez zatrudnienia,

  Osoby bezrobotne z III profilu,

  Osoby o niskich kwalifikacjach,

  Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),

  Osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włącz społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

  W ramach projektu oferujemy:

  Diagnoza potrzeb

  Poradnictwo specjalistyczne i trening umiejętności społecznych

  Zajęcia z trenerem aktywności

  Pośrednictwo pracy

  SZKOLENIA zawodowe do wyboru:

  Kucharz/Piekarz/Krawiec (do wyboru zg ze ścieżką reintegracji);

  Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych(do wyboru zg ze ścieżką reintegracji)

  Staże 3 lub 4 –miesięczne.

  W ramach projektu zapewniamy również:

  stypendium stażowe 997,40 zł netto/m-c,

  stypendium szkoleniowe od 638 zł do 970 zł netto (w zależności od liczby godzin szkoleniowych),

  zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika,

  materiały szkoleniowe,

  zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,

  wyżywienie i serwis kawowy.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 883 331 436.

  plakat_AOZlublin_krzywe_druk

  ulotka_AOZlublin_druk

  Skip to content