wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego (500 +), świadczeń rodzinnych

  INFORMACJA

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego (500 +), świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 lipca przez portal Emp@tia, ePUAP lub bankowość elektroniczną.

  Od 1 sierpnia wnioski można składać papierowo w gminie na terenie której mieszkamy.

  Złożenie wniosków na w/w świadczenie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku zagwarantuje Państwu kontynuację wypłaty świadczeń.

  Wnioski wraz z załącznikami na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach oraz znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

  Skip to content