Realizacja projektu “Potrzebni!”

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż na terenie Państwa województwa z dniem 01.04.2018r. rozpoczęliśmy realizacje projektu „Potrzebni!” nr RPLU.11.01.00-06-0014/17.

  Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami – w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo z niepełnosprawnością sprzężoną lub zaburzeniami psychicznymi; powyżej 18 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego.

  W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie:

  1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o Ścieżkę Reintegracji/IPD.
  2. Poradnictwo psychologiczne
  3. Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i znajomości praw i przywilejów osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy
  4. Trening umiejętności społecznych
  5. Pośrednictwo pracy
  6. Szkolenia zawodowe
  7. Staże zawodowe 997,40 zł/miesiąc (w wymiarze 4 miesięcy)

  Zapewniamy:

  • profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doradców zawodowych, pośredników pracy, psychologów,
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikowane szkolenia zawodowe
  • stypendia stażowe i szkoleniowe
  • zwrot kosztów dojazdów
  • catering
  • ubezpieczenie NNW

   

  Z poważaniem

  Katarzyna Banaszkiewicz

  Zespół projektu

  potrzebni@mcdk.info.pl

  ____________________________________________________________________

  MCDK Sp. z o.o.
  Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
  ul. Trzy Lipy 3

  80-172 Gdańsk

  Skip to content