Karta Dużej Rodziny w wersji elektronicznej.

  Karta Dużej Rodziny w wersji elektronicznej.

  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
  Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

  Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

  Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Członkowie rodziny wielodzietnej, którzy złożyli wniosek o Kartę Dużej Rodziny do 31.12.2017 r. nie ponoszą opłat za złożenie wniosku o dodatkową formę karty w wersji elektronicznej.

  Karta Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 roku podlega opłacie w wysokości 9,21 zł (za 1 kartę) w przypadku gdy:

  • członkowi rodziny wielodzietnej na jego wniosek została już wydana wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną,
  • członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona została już karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej,
  • wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł (za 1 kartę) od 01.03.2018 r.

  Szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać pod numerem telefonu: 84 61 130 08 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach)

  lub adresem: ww.rodzina.gov.pl

  Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny:

  https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

  Skip to content