Projekt “Start po pracę!”

  Zapraszamy do udziału osoby zamieszkujące województwo lubelskie, powyżej 30r.ż., szczególnie osoby: niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne, odchodzące od rolnictwa, osoby 50 lat i więcej.
  Oferujemy w ramach projektu m.in.: analizę predyspozycji, umiejętności i problemów zawodowych z IPD, grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatów, kompleksowe  i indywidualne pośrednictwo pracy, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek.
  PONADTO:
  • Płatne szkolenia zawodowe (6,10zł/h) do wyboru:
  • Kwalifikowany pracownik ochrony (245h) – 1 grupa/12os.
  • Monter urządzeń OZE z uprawnieniami G1, G2, G3 (100h) – 1 grupa/12os.
  • Opiekun osoby starszej (120h)- 2 grupy/24os.
  • Płatne 4m-ce staże zawodowe 1750zł brutto/m-c

  Celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego umożliwiającego podjęcie zatrudnienia u 84 osób niepracujących, w tym osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkałych w woj. lubelskim do 30.09.2018r.

  Nr projektu: RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

  Regulamin oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej www.proesa.pl/spp/

  Biuro projektu Start po pracę!

  Proesa Sp. z o.o.

  ul. Montażowa 16

  20 – 214 Lublin

  Pokój nr 6

  Tel. 535 882 069

  e-mail – biuro-spp@proesa.pl

  Pliki do pobrania: 1 Formularz rekrutacyjny SPP    O Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SPP

   

  Skip to content