Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie „Jak nie MY, to kto? Stop Wykluczeniu!”

  Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 30.06.2018r.
  Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 48 osób (min. 24 kobiet i 24 mężczyzn) legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (w tym z zaburzeniami psychicznymi) spełniające łącznie następujące warunki:
  – z obszaru województwa lubelskiego, tj. powiatów: chełmski, biłgorajski, łęczyński, zamojski, miasto Chełm, miasto Zamość.
  – w wieku 18-67 lat,
  – wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  – osoby pozostające bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne) oraz/lub
  korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Oferujemy:
  ŚCIEŻKĘ BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ
  – Spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy
  – Szkolenia zawodowe kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECCC lub równoważnego (szkolenia do wyboru przez Uczestnika Projektu: E-Marketing, Obsługa turystyki, Bazy danych)
  – Warsztaty kompetencji społecznych
  – Poradnictwo psychologiczne
  PŁATNE STAŻE ZAWODOWE
  Zapewniamy:
  – stypendium szkoleniowe oraz stażowe
  – zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia w tym także staże,
  – catering
  – materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  – certyfikat ECCC równoważny dla osób, które pozytywnie zdadzą egzamin końcowy
  – ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu
  Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekcie wynosi: 830 280,17 PLN
  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
  Biuro Projektu ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
  Tel. 699-670-251 e-mail: jakniemytokto-stopwykluczeniu@terra-szkolenia.pl
  strona internetowa: http://projektyterra.pl/jak-nie-my-to-kto-stop-wykluczeniu/

  Informacja o projekcie Jak nie My to kto?

  Skip to content