Szkolenie dla młodzieży NEET w wieku 18-29 lat

  1. ” Magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT” -220h
  2. “Operator koparko-ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie”-202 h

  Zapewniamy stypendium szkoleniowe 8,54 zł brutto za godzinę szkolenia, 4 miesięczne staże zawodowe 1280,66 zł brutto, zwrot kosztów dojazdów i catering w trakcie szkolenia, ubezpieczenie NNW.

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
  Filia w Zamościu
  ul. Pereca 2, pok. 7,8,9
  22-400 Zamość
  tel. 84 627 11 91
  fax. 84 627 01 17

  www.eslubelskie.pl
  www.fundacja.lublin.pl

  Skip to content