Zapraszamy do udziału w projektach „Horyzont Praca” oraz „Dobra zmiana – program aktywizacji zawodowej osób 30+”

  Zapraszamy do wzięcia udziału w projektach „Horyzont Praca” oraz „Dobra zmiana – program aktywizacji zawodowej osób 30+”,

  które są skierowane do osób pozostających bez pracy oraz rolników i członków ich rodzin, zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne,  w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, należących do przynajmniej jednej z poniższych grup:

  – osób długotrwale bezrobotnych,

  – osób o niskich kwalifikacjach,

  – kobiet,

  – osób w wieku 50 lat i więcej,

  – osób z niepełnosprawnościami.

  W ramach projektów oferujemy:

  –  Indywidualne Poradnictwo Zawodowe,

  –  Pośrednictwo Pracy

  –  szkolenia wysokiej jakości

  Technologie ICT w pracy rejestratorki/sekretarki medycznej,

  Prawo jazdy kat. D oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu osób z egzaminem państwowym,

  Grafika komputerowa i tworzenie aplikacji internetowych,

  Technologie ICT w branży turystycznej i ekologiczne funkcjonowanie przedsiębiorstw,

  Obsługa koparko-ładowarki (klasa III, wszystkie typy),

  Kurs operatora wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowych.

  –  4-miesięczne staże z wynagrodzeniem.

  Ponadto zapewniamy:

  – stypendium stażowe  1281,16 zł brutto/miesiąc

  – stypendium szkoleniowe  8,54 zł brutto/godz.

  – zwrot kosztów dojazdu

  – catering podczas szkoleń

  – materiały szkoleniowe

  – ubezpieczenie NNW

  Rekrutacja trwa od 01.09.2017 r.

  Ilość miejsc ograniczona!

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu na stronie internetowej http://gieldapracy24.pl/

  Tu do pobrania: Horyzont Praca i Dobra zmiana_plakat

  Renata Garbacik

  Specjalista ds. funduszy unijnych

  Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.

  ul. Poznańska 29

  20-731 Lublin

  tel. 509 435 402

  http://gieldapracy24.pl/

  Wysokość kapitału zakładowego: 150.000 PLN, NIP: 7122603387
  Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

  VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000200295,
  Agencja zatrudnienia nr 952

  Skip to content