Ważna informacja o stypendium szkolnym

    Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 pokój nr 4 w terminie od 1 września do 15 września 2017 r.
    W przypadku słuchaczy kolegiów
    pracowników służb społecznych: do 15 października 2017 r.

    Skip to content