Oferta wypoczynku dla dzieci – Zakopane 2017

  Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” przedstawia ofertę wypoczynku letniego dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

  Załącznik 1 – program wypoczynku

  Załącznik 2 – Opis Ośrodka Harnaś II

  Załącznik 3 – karta kwalifikacyjna

  1. Termin turnusu: 13 – 26.08.2017 r.

  2. Lokalizacja: DW „HARNAŚ II” ul. Nędzy Kubińca 105 A, 34- 511 Kościelisko

  (strona internetowa domu wczasowego http://www.noclegi-harnas.pl/index.php)

  3. Warunki uczestnictwa
  – wiek uczestnika: 10 – 16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone do 2001 roku),
  – uczestnicy muszą posiadać przy sobie: aktualną legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną uczestnika (wg załączonego wzoru),
  – potwierdzenie uprawnień do świadczeń KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS; UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat),
  – potwierdzenie dokonania wpłaty na wskazane konto (450 zł).

  Nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
  Numer konta: 24 1090 1870 0000 0001 2990 7320
  Tytułem: wpłata na działalność statutową: Wypoczynek letni 2017
  (w przypadku wpłat indywidualnych: imię i nazwisko dziecka, data turnusu)

  4. Gwarantujemy:
  – wyżywienie (pięć posiłków dziennie) oraz zakwaterowanie,
  – opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej i przewodnika górskiego,
  – ubezpieczenie NNW,
  – atrakcyjny program kulturalno – oświatowy,
  – transport na oraz z miejsca wypoczynku.

  Zapraszam do zapoznania się z dokumentami stanowiącymi załącznik do niniejszej wiadomości:
  1. Program wypoczynku,
  2. Opis ośrodka,
  3. Karta kwalifikacyjna uczestnika kolonii,
  4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (dla ZZRiOW „REGIONY”),
  5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (dla FSUSR).

  Proszę o rozpowszechnienie niniejszej wiadomości wśród lokalnych społeczności.
  W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny (539-020-503) lub mailowy.

  Załącznik 1 – program wypoczynku

  Załącznik 2 – Opis Ośrodka Harnaś II

  Załącznik 3 – karta kwalifikacyjna

  Załącznik 4 – OŚWIADCZENIE DOT. PRZETW. DANYCH OSOB. FSUSR

  Załącznik 5 – OŚWIADCZENIE DOT. PRZETW. DANYCH OSOB. REGIONY

  Skip to content