Zostań rodziną wspierającą

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

  Zostając rodzina wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
  Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika
  GOPS (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem (do kwoty 200zł miesięcznie na dziecko).

  Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach
  tel. 84 611 30 08

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

  Zostając rodzina wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
  Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika
  GOPS (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem (do kwoty 200zł miesięcznie na dziecko).

  Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach
  tel. 84 611 30 08

   

  Skip to content