Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES

  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES od 2013 r. na terenie województwa lubelskiego współtworzy spójny i interdyscyplinarny system
  pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich najbliższym. W związku z tym w ramach projektu Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, prowadzimy Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lublinie, Zamościu oraz Parczewie. Wsparcie jest kierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich najbliższym z terenu województwa lubelskiego. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej przez okres funkcjonowania w latach 2013 -2016 wyrobiło sobie markę, która kojarzy się naszym klientom z różnorodnością pomocy, efektywnością , rzetelnością oraz profesjonalizmem działań. Dzięki stałemu upowszechnianiu informacji o działalności Centrum udzielającego
  bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich najbliższym oraz współpracy z wieloma instytucjami pomocowymi zgłasza się i otrzymuje pomoc coraz większa liczba osób. Tym samym poprzez poradnictwo prawne , psychologiczne, prowadzoną psychoterapię, pomoc z zakresu doradztwa zawodowego oraz pomoc socjalną trwale zmienia się sytuacja osób korzystających z pomocy w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.

  Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
  Lublin, ul. Niecała 18/3
  tel.783510310 lub 535000523

  Skip to content