Projekt “Szansa dla młodych”

  Projekt skierowany jest dla osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, niezarejestrowany w Urzędzie Pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu z wykształceniem minimum gimnazjalnym. Mieszkańcy powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, M.Chełm, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego, M.Zamość.

  W Zamościu będą organizowane szkolenia:

  1. Operator koparko–ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie – 202 godz.

  2. Magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT – 220 godz.

  3. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera – 104 godz.

  W ramach projektu oferujemy:

  • stypendium szkoleniowe i stażowe
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
  • ubezpieczenie NNW
  • poczęstunek w trakcie zajęć
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  • opracowanie CV i listu motywacyjnego
  • prezentację metod i narzędzi poszukiwania pracy
  • materiały edukacyjne i szkoleniowe
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

  Szczegóły w załącznikach.

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
  Filia w Zamościu
  ul. Pereca 2, pok. 7,8,9
  22-400 Zamość
  tel. 84 627 11 91
  fax. 84 627 01 17

  ulotka szansa dla młodych -wersja 1

  ulotka szansa dla młodych -wersja 2

  Skip to content