Projekt: Instalator Urządzeń Energii Odnawialnej

   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie pracy na terenie województwa lubelskiego w wieku 30+, z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym.
   Zapewniamy:
  – stypendium szkoleniowe
  – stypendium stażowe 1750 zł netto
  – zwrot kosztów dojazdu
  – pokrycie kosztów egzaminu na Uprawnienia Elektryczne oraz Egzaminu zawodowego na Instalatora OZE w Urzędzie Dozoru Technicznego
  – serwis kawowy
   Po odbytym szkoleniu Uczestnicy biorą udział w obowiązkowym 3 miesięcznym stażu!
   Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na naszej stronie:  https://elpro.lublin.pl/dofinansowania/realizowane/skuteczna-aktywizacja
  Skip to content