Fundacja Aktywności Obywatelskiej z przyjemnością informuje o rozpoczęciu naboru do projektu “Biznes w zasięgu ręki!

  Fundacja Aktywności Obywatelskiej z przyjemnością informuje o rozpoczęciu naboru do projektu “Biznes w zasięgu ręki!” realizowanego w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w województwie lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 40 działalności gospodarczych przez 40 osób (22 kobiet i 18 mężczyzn) oraz powstanie min. 48 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego do 31.08.2018 r. poprzez udział w kompleksowym i komplementarnym wsparciu w zakresie: wsparcia szkoleniowo-doradczego, wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji i wsparcia pomostowego.

  Zapraszamy:
  Kobiety i mężczyzn zamieszkujących województwo lubelskie, powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

  · osoby w wieku 50+

  · kobiety

  · osoby z niepełnosprawnościami

  · osoby długotrwale bezrobotne

  · osoby o niskich kwalifikacjach
  osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

  FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
  ul. Dolna 3-go Maja 6/3
  20-079 Lublin
  tel./fax: 81 532 25 52
  www.fao.org.pl
  NIP 9462456064

  Formularz rekrutacyjny

  Regulamin rekrutacji uczestnikow

  Skip to content