Struktura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach:

Kierownik

Anna Syska

Pok. Nr 5

Główny Księgowy

Iwona Kowalska

Pok. Nr 3

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Anna Bajaka

Pok. Nr 2

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Barbara Wilk

Pok. Nr 2

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Agnieszka Furmańczuk

Pok. Nr 2

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Justyna Żuk

Pok. Nr 5

Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Anna Synowiec

Pok. Nr 4

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych i stypendiów szkolnych

Anna Feręszkiewicz-Duda

Pok. Nr 4

Referent ds. Świadczeń

Justyna Turczyn-Umylańska

Pok. Nr 4

Asystent Rodziny

Izabela Tchórz

Pok. Nr 1

Sprzątaczka

Bożena Schab