Projekt „Bądź Aktywny”

  Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach realizuje projekt ,,Bądź aktywny” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Tytuł projektu: ,, Bądź aktywny”

  Beneficjent: Gmina Łabunie/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Okres realizacji projektu: od 01.01.2020r do 30.06.2021r

  Wartość dofinansowania z UE: 358 856, 92 zł

  BIURO PROJEKTU

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach

  22-437 Łabunie

  ul. Orzechowa 10

  tel. 84 6113008

  e-mail: gops-labunie@wp.pl

  Cel projektu:

  Wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – 15 osób (12K I 3M) – klientów GOPS Łabunie, poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub  edukacyjnym i/lub zdrowotnym w okresie 01.01.2020 do 30.06.2021.

  Grupę docelową stanowią osoby:

  a) z terenu Gminy Łabunie (zamieszujące gminę zgodnie z KC)

  b) wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  c) powyżej 18 r.ż.,

  d) będące klientami GOPS Łabunie,

  e) bezrobotne (12K, 3M) – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, które mieszczą się w katalogu osób wskazanym
  w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

  Oferowane wsparcie:

  1. Diagnoza potrzeb uczestników,

  2. Praca socjalna,

  3. Poradnictwo psychologiczne i zawodowe,

  4. Trening kompetencj i umiejętności społecznych,

  5. Szkolenia i kursy zawodowe,

  6. Staże zawodowe i zatrudnienie,

  7. Zasiłki i pomoc w naturze,

  Główne rezultaty projektu:

  1. Liczba osób które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu- 11 osób.

  2. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 4 osoby.

  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
  w programie 15- osób.  Ta strona używa plików cookie. Prosimy o zaakceptowanie celem kontynuowania. więcej informacji

  Czym są cookies (ciasteczka)? To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

  Zamknij