projekt „Aktywni na rynku pracy”.

  Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt „Aktywni na rynku pracy„. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

  W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:

  • są osobami niepełnosprawnymi (stopień lekki lub umiarkowany);
  • pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych w urzędzie pracy – mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy – brak dodatkowych wymagań);
  • zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
  • są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu (180 godzin dydaktycznych), odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

  W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych (32 godz. dyd./grupę).
  • Poradnictwo psychologiczne (2 godz. zeg./osobę) oraz prawne/obywatelskie (2 godz. zeg./osobę).
  • Poradnictwo zawodowe (32 godz. dyd./grupę).
  • Szkolenia (180 godz. dyd./grupę):
   Projektowanie stron www,
   Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej,
   Opiekun osób starszych,
   Kadry i płace,
   Sprzedaż internetowa.
  • Pośrednictwo pracy (min. 3 godz. zeg./osobę)
  • 3-miesięczne płatne staże zawodowe.PONADTO  ZAPEWNIAMY:
  • stypendium szkoleniowe w wysokości 7 zł/godzinę szkolenia*;
  • stypendium stażowe w wysokości 1900 zł/miesiąc*;
  • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)
  • materiały szkoleniowe (skrypty);
  • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
  • ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu.

  *koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

  Zgłoszenia można składać  w biurze  projektu (Lublin, ul. Narutowicza 57/4,  20-016 Lublin) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura.Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl,
  pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560.

   Plakat Aktywni na rynku pracy

  Ulotka AKTYWNI NA RYNKU PRACY

  Ta strona używa plików cookie. Prosimy o zaakceptowanie celem kontynuowania. więcej informacji

  Czym są cookies (ciasteczka)? To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

  Zamknij